کلید پوش باتن 1 پل روشنایی و 1 پل سناریو

کلید هوشمند گیک لینک به سادگی جایگزین کلیدهای سنتی شده و می توانید روشنایی خود را از طریق تلفن همراه کنترل کنید. این کلید به صورت بی سیم به دستگاه مرکزی متصل شده و نیاز به سیم کشی جداگانه ای ندارد. با داشتن این کلید میتوانید سناریو های مختلفی را همزمان با کنترل کلید های روشناییتان داشته باشید
تماس با ما