ماژول RGB

با استفاده از این درایور میتوانید تمامی نوار های RGB 12 ولت را به صورت هوشمند کنترل نمود
ویژگی های محصول
قابلیت کم یا زیاد کردن شدت نور RGB
قابلیت کم یا زیاد کردن شدت رنگ RGB
قابلیت ساخت 16 هزار طیف رنگی
ویژگی های محصول
قابلیت کم یا زیاد کردن شدت نور RGB
قابلیت کم یا زیاد کردن شدت رنگ RGB
قابلیت ساخت 16 هزار طیف رنگی
تماس با ما