سنسور نشت گاز

این دستگاه با ظاهری مدرن جهت آشکارسازی گاز متان ، دی اکسید کربن و منوکسید کربن به صورت
ویژگی های محصول
قابلیت ساخت سناریو اختصاصی پس از آشکارسازی
بدون نیاز به زیرساخت
قابلیت ارسال پیامک در زمان فعالسازی
قابلیت تماس صوتی در زمان فعالسازی
قابلیت هشدار روی تلفن همراه در زمان فعالسازی
قابلیت اتصال به سیستم حفاظتی هوشمند
ویژگی های محصول
قابلیت ساخت سناریو اختصاصی پس از آشکارسازی
بدون نیاز به زیرساخت
قابلیت ارسال پیامک در زمان فعالسازی
قابلیت تماس صوتی در زمان فعالسازی
قابلیت هشدار روی تلفن همراه در زمان فعالسازی
قابلیت اتصال به سیستم حفاظتی هوشمند
تماس با ما