سنسور لرزش

سنسور لرزش گیک لینک بر روی تمامی درب و پنجره های وصل شده و میتواند در صورت لرزش، اجرای سناریو نماید.همچنین در صورتی که سیستم امنیتی منزل شما فعال باشد میتواند به عنوان دزدگیر منزل شما عمل نماید
ویژگی های محصول
قابلیت فعال شدن دوربین واحد در صورت فعال شدن سیستم امنیتی
قابلیت کنترل از راه دور
ارسال هشدار امنیتی همزمان برای تمامی اکانت ها برروی اپلیکیشن موبایل
به صدا درآمدن آژیر امنیتی همزمان برای تمامی اکانت ها برروی اپلیکیشن موبایل
ارسال پیامک و تماس با اکانت ادمین در صورت فعال شدن سیستم امنیتی
ارسال پیامک و تماس با اکانت ادمین در صورت قطعی برق واحد
قابلیت انتخاب سناریوهای مختلف جهت فعالسازی سیستم امنیتی مانند سناریو خروج، سناریو امنیت و ...
ویژگی های محصول
قابلیت فعال شدن دوربین واحد در صورت فعال شدن سیستم امنیتی
قابلیت کنترل از راه دور
ارسال هشدار امنیتی همزمان برای تمامی اکانت ها برروی اپلیکیشن موبایل
به صدا درآمدن آژیر امنیتی همزمان برای تمامی اکانت ها برروی اپلیکیشن موبایل
ارسال پیامک و تماس با اکانت ادمین در صورت فعال شدن سیستم امنیتی
ارسال پیامک و تماس با اکانت ادمین در صورت قطعی برق واحد
قابلیت انتخاب سناریوهای مختلف جهت فعالسازی سیستم امنیتی مانند سناریو خروج، سناریو امنیت و ...
تماس با ما