سنسور تشخیص حرکت

سنسور حرکتی گیک لینک قابلیت تشخیص حرکت را دارد و میتواند در صورت مشاهده حرکت اجرای سناریو نماید.همچنین در صورتی که سیستم امنیتی منزل شما فعال باشد میتواند به عنوان دزدگیر منزل شما عمل نماید
تماس با ما