رله تابلویی 24 کانال (روشنایی و پرده)

رله تابلویی 24 کانال (روشنایی و پرده)

رله سوئیچ 24 کانال اشنایدر قابلیت کنترل روشنایی یا انواع لوازم برقی با 24 خروجی را دارد.
همچنین 12 عدد موتور به منظور کنترل پرده و یا ترکیبی از روشنایی و پرده می‌باشد.

ویژگی های محصول
کلاس حفاظت: IP20
سیگنال دهی محلی: LED
فرکانس شبکه: 50…60 هرتز
ولتاژ مجاز ورودی: VAC 110…230
جریان مجاز : 10 A
نصب: ریل DIN
تعداد کانال: 24
نوع ارتباط: KNX-BUS
حالت کار: دستی
نوع محصول : سوئیچ / پرده
امکانات کنترلی: کنترل پرده, کنترل روشنایی
ویژگی های محصول
کلاس حفاظت: IP20
سیگنال دهی محلی: LED
فرکانس شبکه: 50…60 هرتز
ولتاژ مجاز ورودی: VAC 110…230
جریان مجاز : 10 A
نصب: ریل DIN
تعداد کانال: 24
نوع ارتباط: KNX-BUS
حالت کار: دستی
نوع محصول : سوئیچ / پرده
امکانات کنترلی: کنترل پرده, کنترل روشنایی
تماس با ما