آیفون تصویری کدینگ

این پنل بیرونی کدینگ تحت شبکه است که قابلیت نظارت بر یک درب (رله) دارد. جنس بدنه این آیفون از فلز بوده و مناسب برای درب ورودی ساختمان می باشد
تماس با ما