آیفون تصویری تشخیص چهره

آیفون تصویری هوشمند گیک لینک با ظاهری زیبا و مدرن، دارای صفحه نمایشگر تمام لمسی به عنوان پنل بیرونی آیفون تصویری منزل شما نصب ور اه اندازی می شود.
تماس با ما